Savez za Željeznicu

Novo izdanje IPC-a Dunav Jadran

Novo izdanje IPC-a Dunav Jadran

Vesna Ribarić i dr. sc. Tomislav Rožić uložili su golemi trud u prikupljanje i obradu podataka o intermodalnom prijevozu koji, objedinjeni u priručniku pod nazivom „Intermodalni prijevoz u Europi, Republici Hrvatskoj i susjednim državama“,  čine obveznu literaturu za svakoga tko se na bilo koji način bavi intermodalnim prijevozom. 

IPC Dunav –Jadran nedavno je objavio priručnik o intermodalnom prijevozu pod nazivom  „Intermodalni prijevoz u Europi, Republici Hrvatskoj i susjednim državama“.  Urednici Priručnika su Vesna Ribarić i dr.sc. Tomislav Rožić, a recenzent je dr.sc. Mladen Nikšić. Kako u predgovoru kaže predsjednik IPC-a dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić, priručnik je logičan  nastavak dosadašnjih aktivnosti u segmentu promocije intermodalnoga prijevoza, a na tragu je vizije IPC-a, po kojoj je Republika Hrvatska logistička platforma  srednje i jugoistočne Europe. Ideja priručnika je ta da na jednom mjestu omogući kompletan pregled ovog prometnog sektora u Europi i Hrvatskoj, na korist svim relevantnim dionicima. Namjera je ta da se povremeno Priručnik ažurira novim podacima i postane relevantna i jedinstvena riznica intermodalnih podataka.

Foto: Ante Klečina

U poglavlju koje se bavi intermodalnim prijevozom u Europi daje se prikaz europske regulative u svim vidovima prometa, podatke o svim vrstama prometnih mreža te o podaci o prijevozu tereta svim vidovima prometa. Tu su i rezultati rada i podaci o investicijama u lukama sjevernog Jadrana. Također, u priručniku se može naći pregled fondova kroz koje je Europska unija osigurala novac za prometne projekte.

U poglavlju koje se bavi intermodalnim prijevozom u  Hrvatskoj, govori se o razvijenosti mreže, regulativi te intermodalnom prijevozu po granama prometa: željezničkom, cestovnom, unutarnjim plovnim putevima i morskim putevima. Pored toga, u Priručniku se mogu naći i podaci o korištenju novca iz europskih  fondova za intermodalne projekte u Hrvatskoj te o tvrtkama koje proizvode intermodalne jedinice.

Vrlo korisni podaci mogu se naći i u poglavljima koja prikazuju stanje intermodalnoga prijevoza i podatke o prijevozu intermodalnim putem u Italiji, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na kraju priručnika nalazi se i kratak presjek rada IPC-a Dunav – Jadran, kroz koji je prikazana uloga IPC-a u promociji intermodalnosti u Hrvatskoj.

Priručnik „Intermodalni prijevoz u Europi, Republici Hrvatskoj i susjednim državama“ prava je riznica podataka koji se, ovako obrađeni, ne mogu nigdje drugdje  naći.

Savez za željeznicu čestita IPC-u, svojoj podupirajućoj članici, na golemu trudu koji je uložen u prikupljanje i obradu podataka koji, objedinjeni u Priručniku, čine obaveznu literaturu za svakoga tko se na bilo koji način bavi intermodalnim prijevozom. Priručnik se može kupiti  u uredu IPC-u, u Zagrebu, Petrinjska 39. po cijeni od 30 kuna.

© 2020 Savez za Željeznicu