Savez za Željeznicu

Naše Brošure

Mladi i mobilnost u Međimurju

Publikacija koja mladima, ali i svim zainteresiranim građanima, na jednostavan način, koji je potkrijepljen velikim brojem slika, tablica i shema, objašnjava kako bi trebao izgledati održivi prometni sustav u Međimurju, pa tako i u mnogim drugim hrvatskim regijama, u budućnosti. Brošura odlično pojašnjava što je to integrirani prijevoz putnika. Također, jasno i brzo pojašnjava zašto trebamo napustiti postojeće trendove mobilnosti oslonjene primarno na automobil, te se okrenuti alternativnim načinima mobilnosti – javnom prijevozu, bicikliranju i pješačenju.

Mobilnost građana s primjerima iz Varaždinske županije

Brošura jasno prikazuje kvalitetna rješenja kako u lokalnom ruralnom, tako i gradskom i prigradskom javnom prijevozu putnika i to na integriranom principu. Uz integrirani prijevoz putnika u ovoj brošuri prikazan je i dio istraživanja u lokalnom prijevozu putnika proveden u Varaždinskoj županiji tijekom 2010. i 2011. godine. Revitalizacija industrijskih kolosijeka

Kakvo je stanje s industrijskim kolosijecima u Hrvatskoj, koliko su važni u prijevozu tereta i kako s njima upravljati u budućnosti.

Gradovi, regije, željeznica

Najuspješnijih 12 primjera njemačkih lokalnih željeznica.

© 2024 Savez za Željeznicu