Savez za Željeznicu

Hrvatski

Kako do kvalitetnog županijskog autobusnog prijevoza? – panel rasprava u Varaždinskoj županiji

„Ugovori o javnoj usluzi u javnom prijevozu putnika u hrvatskim županijama“ bila je tema panel rasprave održane danas u Županijskoj palači u Varaždinu u organizaciji Saveza za željeznicu u suradnji s Varaždinskom županijom.

Varaždinska županija bila je i zlatni sponzor ovog skupa, a brončani sponzori bili su Altpro d.o.o. iz Zagreba te Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o., član ÖBB-a. Skup je medijski pokrivao portal privredni.hr.

O tome kako osigurati kvalitetnu javnu uslugu u …

Panel rasprava o javnom prijevozu putnika u Varaždinskoj županiji

Zašto je stanje u javnom prijevozu takvo kakvo je? Kako ga poboljšati? Što je s ugovorima o javnim uslugama u sjevernim županijama te ostalim dijelovima Hrvatske? Jesu li ugovori rješenje za spas lokalnog i gradsko-prigradskog javnoga prijevoza? Jesu li županije spremne za ugovore o javnoj usluzi? A prijevoznici…? To su pitanja na koja tražimo odgovore na panel raspravi koja se održava u Varaždinu u četvrtak 30. lipnja 2022.

Savez za željeznicu …

Integracija multimodalnih veza u jadransko-jonskoj regiji

Predsjednik Ante Klečina će 9. lipnja biti panelist na konferenciji o novoj dugoročnoj strategiji za poboljšanje intermodalnosti između luka i zaleđa u jadransko-jonskoj regiji, koja predlaže konkretne mjere za smanjenje barijera na graničnim prijelazima.

U četvrtak 9. lipnja održava se drugi on line sastanak (preko platforme Zoom) u okviru projekta ADRIPASS Plus -Transnational Cooperation Network, financiran iz Jadransko-jonskog INNTEREG programa. Tema sastanka je Integracija multimodalnih veza u jadransko-jonskoj regiji….

Predsjednik SZŽ Klečina na Tjednu karijera Sveučilišta Sjever

Sredinom svibnja Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarska komora organizirali su tjedan karijera Sveučilišta Sjever pod nazivom  „UNIN Connect Week 2“. Na tom događaju sudjelovao je i predsjednik Saveza za željeznicu Ante Klečina.

Tjedan karijera organiziran je sa ciljem upoznavanja studenata, budućih stručnjaka, sa gospodarstvom i realnim potrebama na tržištu rada. Predstavljena su područja prehrambene tehnologije, ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša, poslovanja i menadžmenta te računarstva i informatike, zatim komunikologije, medija i novinarstva, medijskog …

© 2022 Savez za Željeznicu