Savez za Željeznicu

15. ZIRP:što brža integracija u TEN-T koridore

15. ZIRP:što brža integracija u TEN-T koridore

Prvog i drugog lipnja u Opatiji je  održana 15. konferencija ZIRP-LST 2017. pod naslovom „Nove solucije i inovacije u logistici i prijevozu“, na kojoj je sudjelovalo 185 sudionika iz 11 zemalja iz znanstveno-nastavnih institucija i gospodarskih subjekata. Na konferenciji je doneseno niz zaključaka, među kojima i zaključak da je prometni sustav jedan od generatora gospodarstva, što je nedvojbeno potvrđeno i na konferenciji o željeznici koju je Savez za željeznicu sa svojim partnerima organizirao početkom svibnja ove godine. 

Između ostaloga na 15. ZIRP-u zaključeno je to da je nužno unaprijediti suradnju znanstveno-nastavnih institucija, gospodarskih subjekata i ostalih tijela državne uprave, radi usuglašavanja strategije razvitka ključnih prometnih pravaca te logističkih aktivnosti, uz intenzivnu primjenu inovacija i novih rješenja. Sudionici Konferencije zalažu se poticanje korištenja željeznice u prijevozu tereta, kroz dodatnu promociju i subvencije, jer je dobro organiziran željeznički podsustav pretpostavka privlačenja robnih tokova. Po njihovu mišljenju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva i ostali uredi i službe Republike Hrvatske trebale bi pojačati poticanje razvoja i promociju hrvatskih luka, s naglaskom na Luku Rijeka i Luku Ploče, a nadležno ministarstvo treba donijeti zakonski akt o intermodalnom prijevozu, kojim će se poticati željeznica i unutarnji plovni putovi kao ekološki i ekonomski najprihvatljiviji oblici prijevoza tereta. Zbog jačeg privlačenja robnih tokova  kroz teritorij RH (Baltik-Jadran)  i radi optimiranja prometnih i logističkih procesa, treba što brže željezničku mrežu integrirati u bilateralne sporazume i TEN-T koridore, surađivati sa zemljama u regiji te što prije donijeti odredbe, pravilnike i zakone koji će gospodarskim subjektima olakšati poslovanje, ali i osigurati mogućnost za veća ulaganja u hrvatski prometni sustav, koji je jadan od generatora razvoja gospodarstva.

© 2019 Savez za Željeznicu