Savez za Željeznicu

10 godina Saveza za željeznicu

10 godina Saveza za željeznicu

Savez za željeznicu je, sukladno vlastitoj misiji i prema njoj postavljenim planovima rada, u posljednjih 10 godina aktivno djelovao na području razvoja željezničkog i svog ostalog javnog prijevoza u Republici Hrvatskoj.

Savez za željeznicu osnovan je 3. travnja 2008. na poticaj Sindikata željezničara Hrvatske, a njegove prve članice, pored SŽH, bile  su još i Sindikat TPV-a, Pravnička udruga HŽ-a PUŽ, Ergonomska udruga HŽ-a i Udruga branitelja i invalida domovinskog rata HŽ-a. Ubrzo se Savezu pridružilo dvadesetak novih članica, željezničkih tvrtki, industrije i drugih udruga koji su pristupnice potpisali na svečanosti „Kruga za potporu“, održanom u zagrebačkom Hotelu Westin 8. travnja 2008. Tim potpisom pokazali su da solidarno podupiru svrhu Udruge, čime su bili isključeni eventualni konkurentski odnosi između članova Udruge. Tako su se članovi obvezali na to da se aktivnostima i uspjesima Udruge neće koristiti jedni protiv drugih. Osnovne teme koje su najavljene kao okosnice rada, bile su ekologija, sigurnost, infrastruktura, putnički prijevoz i teretni prijevoz.

Tako je ostalo do danas. Sve što smo ostvarili ne bi bilo moguće bez predanog rada naših djelatnika i suradnika. Kroz deset godina u Savezu je volontiralo ili radilo desetak studenata prometa koji su, nakon završetka studija, pronašli posao u prometnom, javnom i privatnom sektoru i cijenjeni su stručnjaci. Prvi predsjednik Saveza do veljače 2017. bio je Branko Kreš, a prvi glavni koordinator do 2015. Slavko Štefičar. Trenutno Poslovodstvo SZŽ čine Ante Klečina, glavni koordinator, te Vlatka Škorić, PR i projektna menadžerica. Predsjednik Saveza je Zoran Maršić, a članovi predsjedništva Zvonko Viduka, Mirjana Konjić, Dragutin Staničić i Nikola Ljuban. Počasni član Udruge je Branko Kreš, prvi predsjednik Saveza za željeznicu. Kako bismo poboljšali svoje djelovanje na znanstvenom polju, Savez je osnovao i Znanstveno vijeće koje ima pet članova: doc. dr. sc. Nikolina Brnjac, doc. dr. sc. Borna Abramović, doc. dr. sc. Domagoj Bebić, prof. dr. sc. Blaž Bogović i prof. dr. sc. Zdravko Toš.

Strategija

Kako bismo utjecali na povećanje udjela željezničkog prometa i svog ostalog javnog prijevoza te osigurali primjenu suvremenih prometnih standarda, s naglaskom na održivi razvoj, aktivno smo sudjelovali u izradi „Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske 2014. – 2030“, na temama sektorske strategije javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti,  preduvjetima za izradu prometnih masterplanova i njihovo sufinanciranje iz IPA fonda za 10 hrvatskih regija te na pripremi Zakona o integriranom prijevozu putnika, koji će olakšati zakonske mogućnosti oko uvođenja IPP-a.

EU projekti

Savez za željeznicu u ovih deset godina sudjelovao je u 5 projekta, vezanih uz željeznički promet, sufinanciranih iz različitih fondova EU:

  • LivingRAIL (FP7 fond); Stvaranje vizije električne željeznice i društvu prihvatljivog transportnog sustava u Europi do 2050. godine
  • USEmobility (FP7 fond); Istraživanje razloga zašto ljudi izabiru prijevoz vlakom i intermodalnim lancima javnog prijevoza, umjesto svojih automobila.
  • ACROSSEE (IPA – SEE fond); Istraživanje uskih grla u prekograničnom teretnom prijevozu u jugoistočnoj Europi te stvaranje organizacijskih i infrastrukturnih unapređenja, također i izrada prometnog modela za područje JI Europe.
  • RAIL4SEE (IPA – SEE fond); Aktivnosti vezane uz integraciju multimodalnih lokalnih/gradskih transportnih mreža, regionalnog transporta i međunarodnih prometnih osi. Poticanje intermodalnosti i bolje željezničke povezanosti velikih čvorova na području JI Europe.
  • RUMOBIL (INTERREG Centralna Europa fond); okuplja 16 partnera iz sedam europskih zemalja, a iz Hrvatske, osim HŽ Putničkog prijevoza, u njemu sudjeluju Savez za željeznicu i HŽ Infrastruktura. Cilj projekta, jest novim modelima mobilnosti pomoći gospodarstvu ruralnih krajeva, kako bi se smanjilo iseljavanje.

SZŽ kao vanjski konzultant

Savez za željeznicu sudjelovao je kao vanjski konzultant u 3 projekta:

  • iFreight-DC – Studija izvodljivosti potrebne za implementaciju intermodalne linije na relaciji Rijeka (Hrvatska)-Dunajska Streda (Slovačka), naručitelj Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
  • “Intermodadria”- “External expertise for activitieswithin WP3 and WP4 inthecontext of INTERMODADRIA Project – port of Ploče – REPORT ON RAIL INFRASTRUCTURE”, naručitelj Pomorski fakultet, Rijeka
  • CivitasDynamo – mjera K2 – Plan uspostave javnog prijevoza grada Koprivnice, naručitelj grad Koprivnica.

Savez za željeznicu, kao vanjski konzultant, sudjelovao je i na pripremi projektnih prijedloga koji su aplicirani za financiranje iz sredstava EU fonda za Projekt izrade Masterplana uvođenja integriranog javnog prijevoza na području Sjeverne Hrvatske.

Istraživanja i studije

Kao voditelji projekta ili partneri sudjelovali smo u provođenju projekata, izradi studija, idejnih projekta i istraživanju tržišta. Ukupno smo vodili ili radili kao partneri na 7 studija vezanih uz:

– Izvještaj o prikupljanju i analizi podataka u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji,

– Mjesta integracije javnog prijevoza putnika na području Varaždinske i Međimurske županije,

– Promicanje intermodalnosti i autocesta mora,

– Studiju mobilnosti građana grada Lepoglave i općine Bednja,

– Istraživanje tržišta za potrebe uvođenja integriranog prijevoza putnika u minimalno tri karakteristične županije Republike Hrvatske,

– Studiji istraživanja tržišta za potrebom gradnje industrijskih kolosijeka,

– Usluge brojanja prometa i provedbe ankete u prometu Grada Zagreba i utvrđivanje opterećenja putničkog i teretnog željezničkog prometa na području grada Zagreba, u sklopu izrade Energetske bilance grada Zagreba.

Publikacije

Na osnovi vlastitih istraživanja te u svrhu promocije razvoj IPP-a i intermodalnog prijevoza tereta, izdali smo ukupno 5 brošura u ukupnoj nakladi od 3.000 primjeraka. To su:

–         Grad, regije, željeznica – 12 primjera najuspješnijih njemačkih regionalnih željeznica,

–         Mobilnost građana Hrvatske s primjerima iz Varaždinske županije,

–         Intermodalni promet u Republici Hrvatskoj (u suradnji s KIP-om i CRUP-om),

–         Revitalizacija industrijskih kolosijeka, te

–         Revitalizacija industrijskih kolosijeka 2 (na hrvatskom i engleskom jeziku, u suradnji s KIP-om). U svrhu promocije željezničkog sektora objavili smo preko 2.000 članaka u tiskanim i web izdanjima.

Konferencije i radionice

Organizirali smo ukupno 13 velikih stručnih skupova, konferencija i radionica na nacionalnoj i regionalnoj razini, na kojima je prisustvovalo oko 1.000 političara, stručnjaka i novinara. Među njima su:

– Stručni skup o problematici željezničko-cestovnih prijelaza u razini

– Stručni skup o izazovima razvoja željezničkog teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj,

– Stručni skup „Što donose lokalni izbori za razvoj željezničkog sektora u Varaždinskoj županiji“,

– Stručni skup „Industrijski kolosijeci – prilika za uspjeh“,

– Poslovni skup „Business2Business forum“ njemačkih i hrvatskih gospodarstvenika iz područja željezničke infrastrukture,

– Konferencija „Integrirani javni prijevoz u funkciji regionalnog razvoja“,

– Konferencija „Intermodalni prijevoz tereta u funkciji razvoja sjeverne Hrvatske“,

– Radionica EU projekta ECORailS o razvoju ekoloških načina vožnje i štednje energije u željezničkom prijevozu,

– Nacionalna konferencija o IPP-u,

– Konferencija „Javni prijevoz u funkciji regionalnog razvoja“,

– Radionica EU projekta LivingRAIL o razvoju željezničkog sektora u sklopu održive Europe do godine 2050.,

– Konferencija „Javni prijevoz u funkciji regionalnog razvoja – treća konferencija“,

– Konferencija „Željeznica – generator rasta? Da ili ne?“

Edukacija mladih

Sudjelovanjem u projektu „Upoznaj svoju školu“ 2011., 2012. i 2013.  predstavljali smo prednosti javnog prijevoza pred više od 3.000 učenika 8. razreda osnovnih škola i njihovih roditelja u Varaždinskoj županiji. Kroz projekt „Alternativna mobilnost“ i kroz projekt „Klasteri – zajedno do uspjeha 2012“ održali smo 10 predavanja po osnovnim i srednjim školama u Međimurskoj županiji, Varaždinu, Zagrebu i Sisku, gdje smo promovirali koncept integriranog prijevoza putnika te javni putnički prijevoz općenito. Projekt je neizravno pomogao rad svih željezničkih poduzeća i prijevoznika u javnom prijevozu.

U pripremi su projekti koji će stvoriti mogućnost za prezentaciju IPP-a u brojnim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

Poslovodstvo Saveza za željeznicu

Fotografije: Ante Klečina

© 2019 Savez za Željeznicu