Savez za Željeznicu

Ključni projekt 5 sjevernih županija

Ključni projekt 5 sjevernih županija

Počinje realizacija velikog i zahtjevnog projekta brze pruge od Čakovca i Varaždina preko Lepoglave i Zaboka do Zagreba, koja će omogućiti višestruko kraća putovanja sa sjevera Hrvatske do glavnoga grada. 

Prvi korak dogodio se u petak, 15. prosinca, u Županijskoj palači u Varaždinu, gdje su sporazum o partnerstvu na projektu „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske“ potpisali župan Varaždinske županije Radimir Čačić, župan Međimurske županije Matija Posavec, župan Krapinsko–zagorske županije Željko Kolar te član Uprave HŽ infrastrukture Nikola Ljuban. Sporazumom su se HŽ Infrastruktura i tri sjeverne županije obvezale na partnerstvo pri izradi tehničke dokumentacije za modernizaciju i gradnju pruge na dionici Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok. Sljedeći koraci su izrada studije izvodljivosti, idejnog projekta, studije zaštite okoliša, zatim izrada glavnog i izvedbenog projekta i na kraju sama gradnja.

– Već prvi pokazatelji govore o značenju ovog projekta, o njegovoj isplativosti i o tome da Europa ima interes sudjelovati sa pokrivanjem  85 posto troškova pripreme i izgradnje. Projekt se odnosi na ukupno 60 kilometara pruge, a previđeni su elektrifikacija, izgradnja dva kolosijeka, kolodvora, stajališta, tunela te 17 kilometara potpuno nove pruge. Od 400 milijuna eura, koliko je procijenjeno da projekt ukupno vrijedi, oko 250 milijuna eura vrijedna infrastruktura izgradit će se upravo u Varaždinskoj županiji, što je najveći projekt ikad, istaknuo je župan Čačić.

– Značenje povezivanja Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije sa Zagrebom ovakvom brzom prugom je golemo, prije svega doprinijet će razvoju gospodarstva te mobilnosti ljudi, radnika i studenata. Brza pruga ključni je projekt svih pet sjevernih županija koji predlažemo Vladi RH,  napomenuo je župan Kolar.

Župan Posavec napomenuo je to da je neshvatljivo da danas put do Zagreba željeznicom traje više od tri sata te da će župani dati puni doprinos da se ovaj projekt odvija ekspeditivno. 

– Potpisivanje sporazuma je prvi korak prema toj toliko željenoj modernizaciji željeznice, kako sviju vas, tako i nas iz HŽ-a. U postojeću varaždinsku prugu dugo se nije ništa ulagalo, a znamo svi što je značila za gospodarstvo i za ljude ovoga kraja. Nova pruga predviđa puno brži dolazak do Zagreba i povezivanje unutar same regije, rekao je član Uprave HŽ infrastrukture Nikola Ljuban.

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i državna tajnica za promet Nikolina Brnjac, kao i pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić.

 – Potpisivanje ovog sporazuma velika je stvar i puno znači za regiju. Na taj način postavljamo željeznicu na mjesto koje joj i pripada, na mjesto koje je prepoznato u svim strategijama EU. Te strategije predviđaju da će se do 2050. godine 50 posto putnika i roba prevoziti željeznicom. Ministarstvo priprema izradu novog Zakona o integriranom prijevozu putnika, gdje će željeznica zauzeti ključno mjesto. To će omogućiti kvalitetniji život građana i pozitivno utjecati na demografsku sliku, istaknula je Nikolina Brnjac.

Nova pruga Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zagreb omogućit će to da put od Varaždina do Zagreba traje svega 40 minuta, a od Čakovca do Zagreba manje od 50 minuta. Gradnja nove željeznice uklapa se u europske strategije prometnog razvoja koje favoriziraju željeznicu kao brz, učinkovit i ekološki prihvatljiv način prijevoza pa je njezina izgradnja moguća novcem iz EU fondova. Ispunjava i ciljeve regionalnog Master plana integriranog prijevoza putnika, a to je bolja i brža pristupačnost sjeverne Hrvatske prema zagrebačkoj regiji i južnoj Hrvatskoj. Pruga ima veliko značenje i u lokalnom prijevozu, jer će, osim povezivanja većih gradova, velikom broju građana u našoj sjevernoj prometnoj podregiji omogućiti učestala i brza putovanja na posao i u školu.

Izvor: Varaždinska županija

© 2019 Savez za Željeznicu