Savez za Željeznicu

EU Vijeće odobrilo je otvaranje nacionalnih željezničkih tržišta za konkurenciju

EU Vijeće odobrilo je otvaranje nacionalnih željezničkih tržišta za konkurenciju

28. travnja, Europsko Vijeće dalo je zeleno svijetlo novim pravilima kojima ciljaju na poboljšanje nacionalnih željezničkih servisa u Europskoj Uniji. Vijeće je podržalo sporazum koji je donijelo predsjedništvo Europskog Parlamenta 19. travnja.

iStock_000002676032Medium_februarie-2010

Revidirana pravila – poznata kao 4. željeznički paket tržišnog održanja – otvorit će tržite nacionalnog željezničkog putničkog prometa u svim zemljama članicama. Željezničke kompanije imat će nediskriminativan pristup željezničkim mrežama kroz cijelu Europu, pod uvjetom da nisu narušeni ugovori javnih servisa. To znači da će biti jednostavnije novim operaterima ući na tržište i ponuditi svoje usluge. Za dobivanje ugovora javnih servisa kompetitivno nadmetanje postat će pravilo, iako su iznimke od ovog pravila i dalje opcija.

Kvaliteta usluge, na primjer točnost i učestalost vlakova, imati će veći utjecaj na dodjelu ugovora operaterima. Za ugovore o javnom servisu –  preko kojih se odvija više od 90% svih željezničkih putovanja – direktna dodjela biti će i dalje dozvoljena ukoliko vodi do bolje kvalitete usluge ili ekonomičnosti.

Kako bi osigurali da sve željezničke tvrtke imaju jednak pristup tračnicama, nova pravila ojačavaju nezavisnost i imparcijalnost infrastrukturnih upravitelja. To su tijela koja vode mrežu i alociraju željezničke puteve. Mjere će biti poduzete kako bi se povećala njihova financijska transparentnost i kako bi se izbjegli konflikti interesa. Ovo je posebno važno u slučajevima kada su infrastrukturni upravitelji i željezničke kompanije dio iste strukture, kao na primjer dioničkog društva.

Sporazum pokriva tri legislativna prijedloga: revidiranu regulaciju vezanu uz ugovore o javnom servisu, revidiranu direktivu na određenom europskom željezničkom području i regulativu koja ukida regulaciju računa željezničkih poduzeća.

Infrastruktura upravitelja mora se uskladiti s novim zahtjevima od siječnja 2019. Zemlje članice moraju osigurati da željezničke kompanije imaju nediskriminativan pristup mreži u trenutku kada su slobodne lansirati nove komercijalne servise 14. prosinca 2020.

Kompetitivno nadmetanje za ugovore javnih servisa stupit će na snagu sedam godina nakon objave zakonskih akata. Postojeći direktno dodijeljeni ugovori biti će na snazi dok ne isteknu.

Preuzeto s http://www.railwaypro.com/wp/eu-council-approves-the-opening-of-national-rail-markets-to-competition/

© 2020 Savez za Željeznicu