Savez za Željeznicu

Hrvatski

Predstavljen novi projekt sigurnosti na ŽCP-ima

U Parizu je 11. svibnja predstavljen projekt SAFER-LC (Safer Level Crossing) pod vodstvom Međunarodne željezničke unije
Prvi sastanak povodom predstavljanja projekta održane je u Parizu, 11. svibnja ove godine. Sastanku je prisustvovalo oko 40 sudionika koji su predstavljali 17 partnera na projektu iz 10 država (Europe i Turske). Projekt SAFER-LC financiran je od strane Europske Komisije iz programa Horizon 2020 i bavi se pitanjem sigurnosti na željezničko cestovnim prijelazima.

Projekt će trajati …

Jačanje Mediteranskog željezničkog koridora

Pristupanjem Europskoj mreži željezničkih koridora povećana je konkurentnost željezničkog prometa u RH

U Zagrebu je 23. svibnja, u sklopu Konferencije Mediteranskog koridora za željeznički teretni prijevoz 6, potpisano pismo namjere osam upravitelja željezničke infrastrukture s Mediteranskog koridora (Španjolska, Francuska, Italija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska). Ovime su se upravitelji obvezali da će raditi na jačanju koridora podržavajući Plan razvoja Mediteranskog koridora 2020. Cilj je ojačati tržište željezničkog teretno prijevoza odnosno omogućiti jednostavnije …

Poljska ulaže 121 milijun eura u javni prijevoz

Preko 121 milijuna eura iz Kohezijskog fonda bit će investirano u dva glavna prometna infrastrukturna projekta u Poljskoj.
Investicije koje će doći iz Kohezijskog fonda poboljšat će povezanost unutar zemlje i potaknuti povećanje udjela transporta koji stvara manje štetnih emisija. Prva investicija iznosi 30 milijuna eura i njome će se kupiti 35 energetski učinkovitih tramvaja za grad Krakow, a koji će opsluživati cijelo urbano područje grada. Ova investicija za cilj ima …

Četvrti BiH kongres o željeznici

Udruženje konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BIH/ACE BIH) organizira četvrti BiH kongres o željeznicama koji će se održati 27. i 28. listopada 2017. godine u Sarajevu. Pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovaj Kongres održava se u trenucima traženja optimalnih rješenja uloge željeznica u kopnenom prijevozu putnika i roba. U razvijenim zemljama smanjen je udio željezničkog prometa u ukupnom prijevozu robe i putnika. Razlog tome …

© 2017 Savez za Željeznicu