Savez za Željeznicu

Hrvatski

Europska investicijska banka će financirati liniju u Sloveniji?

Europska investicijska banka (EIB) izjavila je da razmatra o financiranju nadogradnje i elektrifikacije 160 kilometara željezničke pruge Pragersko-Hodoš u Sloveniji.

Ruskim kreditom Železnice Srbije moderniziraju Koridor 10

Železnice Srbije i  RZD International potpisali su Aneks 2 ugovora o ruskom državnom kreditu za rekonstrukciju i modernizaciju šest dionica na Koridoru 10.

Konferencija „Razvoj intermodalnog prijevoza“ održana u Rijeci

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Grad Rijeka i Klaster intermodalnog prijevoza organizirali su 3. ožujka ove godine 3. konferenciju „Razvoj intermodalnog prijevoza“.

Hamburg za 20 godina bez automobila?

Gradsko vijeće grada Hamburga je otkrilo ambiciozne planove – preusmjeriti većinu automobila daleko od glavnih prometnica, sa zadanim rokom od dvadeset godina.

© 2020 Savez za Željeznicu