Savez za Željeznicu

Švedski operater nabavlja software za upravljanje željezničkim sustavom

Švedski operater nabavlja software za upravljanje željezničkim sustavom

Švedski željeznički operater, Transdev Sverige, objavio je da će za planiranje koristiti software IVU.rail koji će sa radom započeti od idućeg mjeseca.

IVU.rail jedno je od mnogih modula koje IVU traffic technologies iz Berlina nudi korisnicima kako bi se, koristeći najmodernija rješenja, riješio svaki segment upravljanja i planiranja prometom. Konkretno, IVU.rail se može koristiti za razvoj voznog reda i dijagrama voznog parka pazeći pritom na intervale održavanja, kapacitete i dostupnost vozila. Modul se sastoji od više pod modula koji nude različita rješenja. Na primjer, “Duty scheduling” korisniku nudi mogućnost planiranja obaveza svom osoblju koje je uključeno u pružanje usluge prijevoza poput strojovođa, konduktera i sl. dok je “Track occupancy” modulom moguće planirati zauzetost kolosijeka. Svi moduli koji se nalaze u paketu IVU.rail međusobno su integrirani.

ivu_rail_suite

IVU.rail uključuje više manjih paketa / Izvor: IVU

Ovim programskim paketom zatvara se krug planiranja i upravljanja željezničkim sustavom sa mogućnošću praćenja vozila, voznog reda i svih ostalih parametara organizacije u realnom vremenu što je posebno bitno kako bi se potencijalni problemi riješili što učinkovitije i brže.

Osim toga, jedinstvenim IT rješenjem poput ovoga, kompanijama se omogućava smanjenje troškova, jednostavnije planiranje, viša razina usluge za korisnike i lakše vođenje evidencije o parametrima bitnima za organizaciju prometa.

“Kontinuirano nastavljamo sa proširenjem naše usluge posljednjih godina” izjavila je Petra Lagerkvist, voditeljica IT odjela u Transdev Sverigeu. “Sa IVU.rail paketom pripremljeni smo na daljnji kontinuirani rast naše mreže i kompleksno planiranje usluge”.

Nacionalni putnički operater SJ također je naručio IVU.rail prošle godine, a navedeni software koristi i MTR Pendeltågen – operater prigradske željeznice Stockholma.

Više o IVU.rail saznajte na linku.

© 2020 Savez za Željeznicu