Savez za Željeznicu

Džepna knjiga statističkih podataka o prometu

Džepna knjiga statističkih podataka o prometu

Europska komisija objavila je nedavno Statistical Pocketpook 2017 on transport – publikaciju u kojoj se može naći tisuće korisnih statističkih podataka vezanih uz promet.

Promet je  krucijalni sektor gospodarstva. U knjižici su objavljeni statistički podaci vezani uz sve vrste prometa u svim europskim zemljama. Podaci su prikazani vrlo pregledno i daju istraživačima pregled recentnih i relevantnih godišnjih statističkih podataka vezanih uz promet u cijeloj Europi. Osim, za 28 europskih zemlja, članica EU, prikazani su i podaci iz zemalja kandidata za ulazak u EU, kao i zemalja EFTA-e.

Podaci za izradu statistika prikupljani su iz različitih izvora, od  EUROSTAT-a,  međunarodnih organizacija, nacionalnih statistika, a tamo gdje nije bilo podataka dane su osobne procjene priređivača. Osobne procjene upotrebljavane su samo zbog toga kako bi se došlo do ukupnih podataka vezanih uz europski prometni sektor. 

Publikacija sadrži tri poglavlja: dio sa općenitim ekonomskim i drugim relevantnim  podacima,  dio posvećen  putničkom i teretnom prijevozu i popratnim podacima uz njih, dok je treći dio posvećen podacima iz područja energetike i okoliša te utjecaja prometnog sektora na okoliš.

 Priručnik se može preuzeti na poveznici.

© 2020 Savez za Željeznicu