Savez za Željeznicu

Prijedlog novog proračuna fonda CEF

Prijedlog novog proračuna fonda CEF

Europska komisija ljetos je obznanila prve brojke vezane za novo razdoblje Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF) kojim se za promet za razdoblje od 2021. do 2027. predlaže iznos od 30,6 milijardi eura. Novi programi CEF-a obećavaju daljnje pružanje dodane vrijednost i usmjeravanje  Europe na poboljšanje interoperabilnosti i ulaganja u prekogranične projekte.

Za novo proračunsko razdoblje od 2021. do 2027. Europska komisija predložila je 30,6 milijardi eura za prometne projekte. Po prvi puta CEF planira i posebnu dodjelu  od 6,5 milijardi eura za sigurnost i obranu, kao podršku vojnoj mobilnosti. Međunarodna željeznička unija (CER) pozdravila je ovakav proračun koji otvara novu mogućnost za sufinanciranje prometne infrastrukture u dvostruke svrhe, civilne i vojne.

Foto: Ante Klečina

Također, CER je pozdravio i činjenicu da će se oko 9,6 milijardi eura moći koristiti za „pametnu, održivu, uključivu, sigurnu i zaštićenu mobilnost“, što uključuje ulaganje u digitalizaciju i europske sustave upravljanja prometom, kao i akcije koje podržavaju usluge željezničkog teretnog prometa. Digitalna preobrazba operacija jedan je od glavnih prioriteta željezničkog sektora. Željeznički sektor osobito pozdravlja nastavak preferiranja dodjele nepovratnih sredstava financijske potpore EU-a za željezničke projekte. Uz to, novim programom CEF-a predlaže se mogućnost spajanja nepovratnih sredstava EU-a s drugim financijskim instrumentima, kao što je fond InvestEU, čime se omogućuju dodatni izvori financiranja za prometne projekte.

Objave prvih brojki fonda CEF za novo proračunsko razdoblje komentirao je i izvršni direktor CER-a Libor Lochman:

 -Zahvaljujem Komisiji za njenu podršku i priznavanje važnosti prometa i uspjeha CEF-a do sada. Ovaj prijedlog ključan je za kontinuiranu uspješnu implementaciju uredbe o TEN-T-u. Međutim, unatoč pojačanom proračunu za pametne tehnologije, prijedlog novog proračuna ne pruža dovoljno snažno financiranje EU-a za primjenu ERTMS-a. Ključno je ubrzati ulaganja u interoperabilne tehnologije kojima se omogućuje jedinstveno europsko željezničko područje, kako bi se održala konkurentnost na tržištu mobilnosti.”

Novim programom Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a) predlaže se dodjela 14,5 milijardi eura u svrhu podrške stvaranju „učinkovitih i međusobno povezanih mreža“ putem kontinuiranih akcija na osnovnoj mreži (85%) i u manjoj mjeri (15%) na sveobuhvatnoj mreži. To je u skladu sa stajalištem CER-a kojim se poziva na kontinuirana ulaganja u postojeću željezničku mrežu i na izgradnju nove infrastrukture na Transeuropskoj mreži, usmjeravanjem na projekte europske dodane vrijednosti i multimodalnih čvorišta.

Izvor: CER Monitor

Prevela: Elena Lalić

© 2021 Savez za Željeznicu