Savez za Željeznicu

Integracija multimodalnih veza u jadransko-jonskoj regiji

Integracija multimodalnih veza u jadransko-jonskoj regiji

Predsjednik Ante Klečina će 9. lipnja biti panelist na konferenciji o novoj dugoročnoj strategiji za poboljšanje intermodalnosti između luka i zaleđa u jadransko-jonskoj regiji, koja predlaže konkretne mjere za smanjenje barijera na graničnim prijelazima.

U četvrtak 9. lipnja održava se drugi on line sastanak (preko platforme Zoom) u okviru projekta ADRIPASS Plus -Transnational Cooperation Network, financiran iz Jadransko-jonskog INNTEREG programa. Tema sastanka je Integracija multimodalnih veza u jadransko-jonskoj regiji.

Kontejnerski terminal Adriatic Gate na Brajdici u Rijeci. Foto: Ante Klečina

Prvi sastanak održan je u ožujku 2022., čime je započeo nastavak prethodnog projekta ADRIPASS a koji je, nakon intenzivne trogodišnje suradnje završio u prosincu 2020.

Projekt ADRIPASS bio je fokusiran na analizu fizičkih i nefizičkih barijera  na TEN-T prometnoj mreži Jadransko-jonske regije sa posebnim naglaskom na analizi graničnih prijelaza na Zapadnom Balkanu te na informatička rješenja za poboljšanje multimodalnosti između luka i zaleđa. Projekt je završio isporukom konkretnih rezultata koji podupiru povećanje multimodalnog transporta u jadransko-jonskoj regiji. Kako bi se kapitalizirali rezultati dobiveni na prethodnom projektu, nastavljena je suradnja na ADRIPASS PLUS projektu sa ciljem izrade dugoročne strategije za poboljšanje intermodalnosti između luka i zaleđa u regiji, kao i izrada konkretnih mjera za smanjenje barijera na graničnim prijelazima.

Iskustva i odjeci kod dionika sa prvog sastanka kao i aktualnosti sa nacionalne i transnacionalne razine bit će prezentirani i raspravljeni na drugom sastanku 9. lipnja, kako bi se osvježila već izrađena dugoročna strategija. Nakon uvodnih prezentacija predstavnika Centralno-europske inicijative, Europske komisije, luka Bar i Koper, Gospodarske komore Srbije i drugih, održat će se panel diskusija u kojoj će sudjelovati  predstavnici pojedinih dionika projekta, među kojima i predsjednik Saveza za željeznicu Ante Klečina koji će predstaviti stajališta Sveučilišta sjever i Saveza za željeznicu.

Sastanak traje od 10.00 do 12.30, a svi zainteresirani mogu se registrirati za sudjelovanje na linku:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpdu-oqDkvGNMlH_rWm29Ce7mp1ZTyCrGy

© 2022 Savez za Željeznicu