Savez za Željeznicu

Sindikat željezničara Hrvatske

Sindikat željezničara Hrvatske broji oko 3000 članova u društvima HŽ-a i u izdvojenim društvima.

Sindikat željezničara Hrvatske

Sindikat željezničara Hrvatske broji oko 3000 članova u društvima HŽ-a i u izdvojenim društvima.

Sindikat željezničara Hrvatske broji oko 3000 članova u društvima HŽ-a i u izdvojenim društvima. Namjera ovog Sindikata je i dalje ista. Raditi na ujedinjenju sindikalne scene i jačanju pregovaračke snage radnika. U željezničkom sektoru treba mali broj jakih, a ne puno malih sindikata. Rascjepkana sindikalna scena slabi snagu radnika jer puno sindikata pogoduje samo poslodavcu i vođama tih malih sindikata.

© 2022 Savez za Željeznicu