Savez za Željeznicu

Prof. dr. sc. Mladen Nikšić novi predsjednik Saveza za željeznicu

Prof. dr. sc. Mladen Nikšić novi predsjednik Saveza za željeznicu

Na Izvanrednoj izbornoj skupštini Saveza za željeznicu izabrano je novo vodstvo i donesen plan rada i financijski plan za ovu godinu.

S obzirom na to da je dosadašnji predsjednik Saveza za željeznicu Ante Klečina pred nekoliko mjeseci iz osobnih razloga podnio ostavku na funkciju predsjednika, dosadašnje Predsjedništvo odlučilo je sazvati Izvanrednu izbornu skupštinu. Skupština je održana 31. siječnja na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu i na njoj je izabrano novo vodstvo. Za predsjednika Saveza za željeznicu izabran je prof. dr. sc. Mladen Nikšić, redoviti profesor na Katedri za tehniku željezničkog prometa i prodekan za poslovanje na Fakultetu prometnih znanosti, za njegova zamjenika izabran je dr. sc. Renato Humić, predsjednik Uprave Tehničkih servisa željezničkih vozila, a kao članovi Predsjedništva još su izabrani Zvonimir Viduka, direktor i vlasnik ALTPRO-a, Petar Glavaš, član Uprave–direktor ENNA Transporta d.o.o. i ENNA Logica d.o.o. te Zoran Maršić, predsjednik Sindikata željezničara Hrvatske. Sud časti i dalje će voditi Milan Brkić (RCCC), a članovi su Alen Požgaj (AP Consult) i  Dubravko Bilić (grad Ludbreg). Na funkciju likvidatora Udruge imenovan je Josip Kleković (Rail&Sea), a Ante Klečina ostat će volonterski raditi u Savezu kao koordinator.

Sukladno Statutu Saveza za željeznicu i Zakonu o udrugama RH, mandat novoga vodstva traje nešto manje od dvije godine, tj. do 28. rujna 2025. Tada bi, naime, trebao isteći četverogodišnji mandat tijelima Saveza koji su izabrani na redovnoj izbornoj skupštini 28. rujna 2021. godine. S obzirom na to da su razrješeni, mandat novoga vodstva traje do sljedeće Redovne izborne skupštine koja će se održati u rujnu 2025.

Na Skupštini su jednoglasno prihvaćeni Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu te Plan rada i Financijski plan za 2024. godinu. Zbog ograničenih kadrovskih i financijskih mogućnosti prošle godine Savez nije sudjelovao niti u jednom nacionalnom ili europskom istraživačkom ili promotivnom projektu. U okviru gospodarskih aktivnosti Savez je izradio jednu studiju, organizirao tri tribine u Zagrebu i Ludbregu na temu nedostatka radnika u prometom sektoru, održivosti željezničkog sustava i održivog prometa u ludbreškom kraju te u članstvo Saveza privukao još četiri nova člana.

Zbog nemogućnosti predfinanciranja europskih projekata ni ove godine Savez vjerojatno neće moći aplicirati na nove projekte, osim možda kao pridruženi član uz neke druge institucije. Stoga će se naglasak staviti na jačanje suradnje među članicama, organiziranje novih tribina na aktualne teme te privlačenje novih članica i povratak onih koje su ranije bile, ali su kroz godine izgubile interes za članstvo u Savezu.

Prilikom primopredaje dužnosti bivši predsjednik Ante Klečina zahvalio je svima na suradnji i razumijevanju za njegov čin. Kao razlog svoje ostavke naveo je osobnu procjenu da ne može kvalitetno obavljati funkciju predsjednika Saveza zbog obveza i izazova na radnom mjestu predavača na Sveučilištu Sjever te potrebe daljnjeg obrazovanja koje to radno mjesto zahtijeva. Ali dugogodišnje iskustvo glavnoga koordinatora i dvoipolgodišnje iskustvo predsjednika Saveza, bit će dragocjen prilog daljnjem povremenom Klečininom angažmanu kao koordinatora u poslovodstvu Saveza.

Zahvaljujući se na izboru, novi predsjednik Saveza Mladen Nikšić rekao je:

“Smatramo da je Fakultet prometnih znanosti važna karika u lancu sudionika u „renesansi željeznice“ koja se tako često spominje. Zato smo se  „vratili u članstvo“ u kojem smo bili i pred petnaest godina pri osnivanju Saveza. Iskreno mislimo da domaće tvrtke trebaju „uloviti što veći dio kolača“ u renesansi željezničkog sektora i naša je zadaća ponukati gospodarstvo i industriju da se uključe u to. Vrata Fakulteta širom su otvorena za sve moguće aktivnosti, od istraživanja i obrazovanja do komunikacije sa drugim tvrtkama koje također pripadaju Savezu jer dijele istu viziju i misiju i nositelji su poslovanja u željezničkom sektoru. Tema ima puno, od „investicijskog buma“ do mreže novih koridora, a Savez to može objediniti kroz aktivnosti koje će umrežiti zainteresirane i dodatno promovirati željeznicu kao „kralježnicu gospodarstva“, zaključio je Nikšić.

Tekst i fotografije: Vlatka Škorić

Prilozi za preuzimanje:

Izvještaj o radu za 2023.,

Financijski izvještaj za 2023.,

Plan rada za 2024.

Financijski plan za 2024.

© 2024 Savez za Željeznicu