Savez za Željeznicu

Izazovi i problemi radne snage u prometu – konferencija

Izazovi i problemi radne snage u prometu – konferencija

To je naziv konferencije koja će se održati u srijedu 24. svibnja 2023. godine, u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu s početkom u 11 sati.  

Konferenciju zajednički organiziraju Savez za željeznicu i Sektor za promet HGK, a sastojat će se od dva dijela. U uvodnom dijelu Filip Mott, komunikacijski stručnjak iz agencije  Hauska&Partner  govorit će o tome kako privući kvalitetne radnike i kako održati kvalitetno radno okruženje, dok će Zoran Maršić, predsjednik Sindikata željezničara Hrvatske i član Predsjedništva SZŽ, govoriti o problemima nedostatka radne snage u željezničkom sektoru.

Potom će uslijediti dvije rasprave. O tome kako se nosimo sa nedostakom radnika govorit će Darko Barišić, član uprave HŽ Infrastruktura d.o.o. i predsjednik Udruženja željezničkog prometa HGK, Vedran Tomičić, predsjednik Udruženja cestovnog prijevoza HGK, Filip Rogošić, predsjednik Udruženja Luka i brodara HGK te Stjepan Lisičak predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske.  U drugoj raspravi o tome što prometnom sektoru može ponuditi obrazovni sector, govorit će prof. dr. sc. Mladen Nikšić, prodekan za poslovanje Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Cvitković, mag. ing. traff., predavač na Odsjeku za logistiku i održivu mobilnost Sveučilišta Sjever, Patrik Mardešić, ravnatelj Tehničke škole Zagreb te Tomislav Čurković, ravnatelj Škole za cestovni promet Zagreb.

Europska godina vještina

Cilj konferencije je sa više aspekata sagledati problem nedostatka radne snage u prometnom sektoru koji je dio globalnog problema. Organizatori konferencije ovim događajem ujedno se uklapaju i u obilježavanje 2023. godine – Europske godine vještina. Naime, Europska komisija  proglasila je 2023.godinu Europskom  godinom vještina, a vještine znače radna mjesta. Namjera je da se u ovoj godini veća pozornost posveti tim pitanjima, usmjere prioriteti na cjeloživotno učenje, osposobljavanje, razvoj vještina te sve to zajedno usmjeri na tržište rada koje trpi trajni nedostatak radne snage. Trenutno više od tri četvrtine tvrtki u EU-u imaju poteškoće u pronalaženju radnika s potrebnim vještinama. Već 2021. bilo je nedostatka radnika u zanimanjima od graditeljstva i zdravstvene skrbi do inženjerstva i IT-a, a potražnja je velika i za visokokvalificiranim, ali i niskokvalificiranim radnicima.

Kako bi se potaknulo cjeloživotno učenje, države članice EU podržale su inicijative kojima bi se najmanje 60 posto odraslih svake godine trebalo osposobljavati i postići stopu zaposlenosti od najmanje 78 posto do 2030. Posjedovanje relevantnih vještina pomaže ljudima da se uspješno nose s promjenama na tržištu rada i da se u potpunosti uključe u društvo i demokratske procese. Time će se osigurati da nitko ne bude zapostavljen i da gospodarski oporavak te zelena i digitalna tranzicija budu socijalno pošteni i pravedni. Radna snaga s traženim vještinama pridonosi i održivom rastu, stvara više inovacija i poboljšava konkurentnost poduzeća.

Nedostaju prometnici, skretničari, strojovođe, inženjeri, tehničari…

Prometni sektor, odnosno sektor željezničkog prometa, te sektor cestovnog javnog prijevoza putnika i cestovnog prijevoza tereta bori se s istim problemima i suočen je s velikim deficitom radne snage i to na svim razinama. Tvrtkama poput HŽ Infrastrukture, ali prijevoznim tvrtkama, kako u željezničkom prijevozu, tako i u cestovnom prijevozu, nedostaju prometnici, skretničari, tehničari raznih struka, strojovođe, vozači cestovnih vozila, tehničari za održavanje vozila i sl. Nažalost, sve je manje i kvalitetnog inženjerskog kadra, odnosno kadra obrazovanog za rukovoditeljske i planerske poslove u sektoru.

Koji su uzroci tomu, kako odgovoriti na izazove, što danas kao društvo činimo da stvaramo stručnjake za prometna zanimanja sutrašnjice? Što možemo ponuditi mladim ljudima, kako ih zainteresirati za prometna zanimanja, ali i zadržati da rade u sustavima željeznice, cestovnog prijevoza te ostalih zanimanja koja su povezana s razvojem sektora održivog i zelenog prometa sutrašnjice? Na ova i slična pitanja želimo pokušati dobiti odgovor od stručnjaka iz sektora prijevoza, obrazovanja, poslovnih komunikacija i sindikalnih čelnika. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta, obvezna je prethodna registracija sudionika na e-mail: ssubotic@hgk.hr ili prijava putem obrasca koji se nalazu u najavi na ovom linku.

© 2023 Savez za Željeznicu