Savez za Željeznicu

SŽ priprema „last mile“ uslugu

SŽ priprema „last mile“ uslugu

U suradnji s partnerima Petrolom i MOL-om, Slovenske željeznice pripremaju proširenje svoje ponude s “last-mile” uslugama poput usluge javnih automobila (carsharing), električnih taksija ili električnih bicikala. Trenutno je u tijeku natječaj za konstrukciju punionica električnih automobila na području oko željezničkog kolodvora Ljubljana. “Usluga dijeljenja automobila bazirala bi se na najmu električnih automobila i prvenstveno bi bila namijenjena korisnicima naših usluga, koji bi po dolasku na odredišni kolodvor za nastavak kretanja po gradu mogli koristiti električni automobil”, pojasnili su iz Slovenskih željeznica. „Odluku smo donijeli na osnovi projekcija povećanja prometa i promjene strukture korisnika, a očekujemo da će potencijalni korisnici biti stanovnici Ljubljane, Maribora i Celja” rekli su u SŽ-u.

Usluga javnih električnih automobila bila bi ograničena na gradsko središte, dok bi usluga električnog taksija bila namijenjena dužim relacijama. Riječ je, dakle, o usluzi različitoj od klasičnog koncepta taksi usluge. Također postoje planovi da se uvedu parkirna mjesta za bicikle na odlaznim kolodvorima te mogućnost najma električnih bicikala na dolaznim kolodvorima, koje bi putnici potom također mogli koristiti za dolazak na svoje krajnje odredište. Projekt je još u fazi pripreme i, nakon što se izradi konačna analiza, predložit će se konkretna rješenja. Važan preduvjet za taj projekt jest odgovarajuća infrastruktura.

“Prostor za prijevoz bicikala u vlaku ograničen je, posebno na točkama na kojima su vlakovi potpuno popunjeni, većinom s dnevnim putnicima. Za takve putnike odlično je rješenje mogućnost nastavka putovanja biciklom, koji mogu unajmiti po dolasku na odredišnu postaju”, pojašnjavaju iz Slovenskih željeznica. Ovisno o odazivu putnika, Slovenske željeznice razmišljaju o daljnjem širenju ovih usluga i na druge željezničke kolodvore, poput onih u Mariboru i Celju.

© 2023 Savez za Željeznicu