Savez za Željeznicu

Novi projekt namijenjen mladima

Novi projekt namijenjen mladima

Sindikat biciklista i Savez za željeznicu ponovno su krenuli u zajednički projekt. Njegov je naziv Alternativna mobilnost-2 i nastavak je uspješno provedenog prošlogodišnjeg gradskog projekta Alternativna mobilnost

Glavni cilj projekta je i nadalje isti – uspostava modela informiranja učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih nastavnika o održivom razvoju i zaštiti okoliša, s naglaskom na ekološke, energetske i sigurnosne učinke u prometu. Projekt financira Grad Zagreb u sklopu financiranja programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili područja za mlade, a provodit će se u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

Svjesni situacije u kojoj automobili imaju dominantnu ulogu u današnjoj mobilnosti građana, kako u gradskim tako i u ruralnim sredinama te  promišljajući o održivom razvoju, Sindikat biciklista i Savez za željeznicu  izravno se obraćaju mladim generacijama, učenicima osnovnih i srednjih škola, kako bi sutra, kao odrasli građani, odabrali javni prijevoz u svakodnevnoj mobilnosti. Neki od tih mladih ljudi u budućnosti bit će i donositelji odluka u društvu te će imati izravni utjecaj na poticanje održivog razvoja i zaštite okoliša. Serijom predavanja želi se učenicima srednjih i osnovnih škola približiti znanja o održivom razvoju, svjesnom ponašanju u cilju bolje zaštite okoliša te o integriranom javnom prijevozu putnika, kao novom sustavu koji će pružiti građanima bolje mogućnosti putovanja, ali će i izravno utjecati na smanjenje zagađenja i postizanje održivog razvoja.

Održivi razvoj je razvoj koji se provodi na način da korisnik zadovolji svoje današnje potrebe, a da istodobno ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održivi razvoj sadrži četiri komponente: održivi prirodni okoliš, ekonomsku održivost, socijalnu održivost i kulturološku održivost. Promet izravno utječe na sve elemente, a naročito na prva tri – održivi prirodni okoliš, ekonomsku održivost i socijalnu održivost. Promatrajući prvu komponentu i stavljajući je u vezu sa zaštitom okoliša, valja napomenuti da najviše onečišćenja danas dolazi iz prometa, poglavito u gradovima.

Savez za željeznicu je neprofitna krovna udruga svih zainteresiranih dionika za boljitak željezničkog prometa u Hrvatskoj. Osnovan je 2008. godine, a sjedište mu je u Zagrebu. Savez djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija čiji su osnivači sindikati i poduzeća iz željezničkog sektora. Trenutno, Savez za željeznicu broji više od 30 članica, među kojima se nalaze i poduzeća i razne udruge. Udruga je posvećena informiranju javnosti o održivom javnom prijevozu, posebice onom željezničkom, te pratećoj industriji u Hrvatskoj. Osmišljava i provodi projekte za kvalitetniju mobilnost građana i roba, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, s posebnim naglaskom na važne prednosti i sigurnost javnog prijevoza.

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovara i radi na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. Putem radionica, edukacija i mnogih projekata stvara sigurnije uvjete za bicikliranje i povećava kvalitetu života u urbanim sredinama.  Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društa u regiji u području biciklističkog prometa.

© 2020 Savez za Željeznicu