Savez za Željeznicu

Nove uprave HŽPP-a i HŽ Infrastrukture

Nove uprave HŽPP-a i HŽ Infrastrukture

Na svojoj  58.  sjednici, održanoj 28. rujna 2017., Vlada RH  skupštinama društava HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura predložila je  imenovanje novih predsjednika i članova uprava tih dviju tvrtki.

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković, u funkciji Skupštine obaju društava, imenovao je 2. listopada 2017. predložene osobe. Tako je predsjednikom Uprave HŽ Putničkog prijevoza imenovan Željko Ukić, dosadašnji privremeni predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza koji je tu dužnost obavljao od 11. svibnja 2017., nakon što je mandat istekao Draženu Ratkoviću, prvom predsjedniku Uprave HŽ Putničkog prijevoza nakon podjele HŽ-a 2012. godine. Članovima Uprave HŽ PP-a imenovani su dosadašnji član Uprave Održavanja vagona Mladen Lugarić, koji je tu dužnost obavljao od 2015.  te dosadašnji šef Službe za skladišno-materijalno poslovanje HŽ PP-a Damir Rubčić.

Predsjednikom Uprave HŽ Infrastrukture imenovan je dosadašnji član Uprave Ivan Kršić, koji je tu dužnost obavljao od 31. svibnja 2016. godine, a članovima uprave Darko Barišić, Nikola Ljuban i Marko Zdravko Žubrinić. Ako uzmemo u obzir da je HŽ Infrastruktura pravni slijednik HŽ Holdinga, aktualna uprava HŽ Infrastrukture dvadeseta je po redu uprava na željeznici u Hrvatskoj od 1991. godine.

Biografije.pdf

Biografije_2

© 2020 Savez za Željeznicu