Savez za Željeznicu

Natječaj “Željeznicom kroz 21. stoljeće”

Natječaj “Željeznicom kroz 21. stoljeće”

Vrednovanje radova u natječaju ”Željeznicom kroz 21 stoljeće”

Vrednovanje pristiglih radova za natječaj ”Željeznicom kroz 21 stoljeće” obavili su članovi ocjenjivačkog suda: Marko Odak,dipl.ing, Vlatko Hajmburher dipl.ing,  Doc. dr. sc. Vinko Jenić i Prof. dr. sc. Blaž Bogović, Vrednovala su se četiri pristigla stručna rada i to:
• „Energetska učinkovitost prijevoza s posebnim osvrtom na željeznicu“ autora dr.sc. Zlatka Hinšta,
• „Prigradski željeznički promet na području splitske konurbacije“ autora mr.sc. Nenada Klarića,
• „Vagon serije TADS-z“ autora Stjepana Pezića, dipl.ing i
• „Fundamentalna važnost kreativnosti“ autora Stanka Totha, dipl.ing. i ing. Ante Klečine
Najboljim je ocijenjen rad „Prigradski željeznički promet na području splitske konurbacije“ autora mr.sc. Nenada Klarića koji je time ujedno i dobitnik nagrade u iznosu od 7000 kn.
Znanstveni radovi nisu pristigli na natječaj, dok  su u kategoriji studentskog rada prispjela dva rada što nije zadovoljavalo minimalni potreban broj za pristupanje ocjenjivanju, ali su studentima odlukom Predsjedništva SZŽ dodjeljenei iznosi od po 500kn za doprinos natječaju . S.Š

Raspisan natječaj ”Željeznicom kroz 21 stoljeće”

Savez za željeznicu, kao krovna udruga koja okuplja više od 30 članica iz profitnog i neprofitnog sektora, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti, Klubom inženjera prometa HŽ-a, Društvom inženjera i tehničara HŽ-a i Klubom inženjera i tehničara vuče vlakova raspisuje natječaj za dodjelu nagrade “Željeznicom kroz 21. stoljeće”.

Natječaj Željeznicom kroz 21. stoljeće

© 2020 Savez za Željeznicu