Savez za Željeznicu

HAKOM provodi anketu o kvaliteti željezničkog putničkog prijevoza i pravima putnika

HAKOM provodi anketu o kvaliteti željezničkog putničkog prijevoza i pravima putnika

HAKOM, državna regulatorna agencija, sektor željezničkih usluga, svake godine organizira i provodi anketu vezanu za kvalitetu usluge željezničkog prijevoza putnika te koliko su građani upoznati sa svojim pravima kao putnici željeznicom. 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM je neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, a godišnje izvješće o radu podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.

HAKOM sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) provodi redovito savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika. Kroz savjetovanje se istražuje zadovoljstvo korištenjem usluge željeznice te upoznatost s pravima putnika, a sve u cilju poboljšanja prijevozne usluge.

Varaždinska županija poziva građane da ispune anketu i tako pomognu u stvaranju bolje željezničke usluge u cijeloj Hrvatskoj.

Anketu možete pronaći na sljedećem linku: https://forms.gle/2esDUHQYfrSYcajRA

Anketni upitnik će biti otvoren za ispunjavanje do kraja prosinca 2020. godine.

© 2020 Savez za Željeznicu