Savez za Željeznicu

Hrvatski

Njemački IC vlakovi naziva ICx na testiranjima

Dana 25. rujna započeta su testiranja na novom prototipu motorne električne garniture za Njemačke željeznice (DB). Proizvođač vlaka je Siemens, a vlak prve garniture će u redoviti promet 2017. godine. Brendirano ime ovih vlakova biti će ICx, a cilj im je zamijeniti flotu lokomotivskih vučenih IC i starijih verzija motornih ICE vlakova.

Siemens je priopćenjem za javnost objavio da je testiranje ICx garniture na njemačkim prugama započelo 25. rujna. Njemačke željeznice …

Usporedba prosjeka putovanja građana željeznicom na godinu u kilometrima u zemljama EU

U 6  zemalja EU statistički svaki građanin proputuje preko 1000 kilometara godišnje vlakom.

Izgradnjom novog tunela do dvostruko većih brzina

Izgradnja 2,6 km dugog Falkenberg tunela kao dijela nadogradnje Hanau – Aschaffenburg – Würzburg koridora lansirana je prošlog tjedna prvom kontroliranom eksplozijom u svečanom otvaranju radova.

Europska investicijska banka će financirati liniju u Sloveniji?

Europska investicijska banka (EIB) izjavila je da razmatra o financiranju nadogradnje i elektrifikacije 160 kilometara željezničke pruge Pragersko-Hodoš u Sloveniji.

© 2020 Savez za Željeznicu