Savez za Željeznicu

Aktivno promoviranje mjera energetske učinkovitosti u željezničkom prometu

Aktivno promoviranje mjera energetske učinkovitosti u željezničkom prometu

U petak, 24. travnja 2009, u multimedijalnoj dvorani Energetskog instituta Hrvoje Požar, podupirućim članovima Saveza za željeznicu i  državnom tajniku Branimiru Jerneić predstavljen je nacrt projekta „ACTively promoting concepts FOR energy efficient RAILway transport” (hrv.: „Aktivno promoviranje mjera energetske učinkovitosti u željezničkom prometu“), koji će se aplicirati na poziv za prikupljanje prijedloga projekata u okviru Programa Inteligentna energija u Europi (IEE Call 2009). objavljenog krajem ožujka 2009. (zaključno do lipnja 2009.), a na kojeg su hrvatske tvrtke Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Savez za željeznicu (SZZ) pozvane da se pridruže kao punopravni partneri s  Norveškom i još devet zemalja iz EU.

ACT4RAIL projekt ima za cilj analizu i prijedlog implementacije mjera energetske učinkovitosti u željeznicu, daljnje podupiranje energetske učinkovitosti u željeznicu te isticanje kompetitivnosti željezničkog prometa kao energetski učinkovitog kopnenog prometnog oblika te podupiranje uske suradnje između proizvođača opreme za željeznice, operatora i opskrbljivača energije, organizacija za zaštitu okoliša, korisnika željezničkog prometa u cilju zajedničkog podupiranje energetske učinkovitosti.

Koordinator Act4Rail projekta je Allianz Pro Schiene, njemačko neprofitno udruženje interesno-utjecajnih skupina profitno i neprofitno orijentiranih poslovnih subjekata, koje ima za cilj promovirati intenzivnije korištenje željeznica na razini EU, kroz stvaranje pozitivnog političkog, tehnološkog i socio-ekonomskog okruženja.

Za detalje o projektu možete se obratiti na: zdenka@szz.hr

© 2022 Savez za Željeznicu